Otázky profilová písemka 09.04.2018

Batrla Paliva- 20 bodů Dopravníky (schéma)- 14 bodů Čerpadla a kompresory (schéma)- 20 bodů Pístové spalovací motory- 35 bodů Příklady: kapacita lanovky, výkon čerpadla Technologie nákres součásti Výrobní postup nakreslené součásti Lícování Vypočet řezné rychlosti Broušení Druhy závitu Povrchové úpravy…