Archiv autora: gorkzycz

Otázky profilová písemka 09.04.2018

Batrla Paliva- 20 bodů Dopravníky (schéma)- 14 bodů Čerpadla a kompresory (schéma)- 20 bodů Pístové spalovací motory- 35 bodů Příklady: kapacita lanovky, výkon čerpadla Technologie nákres součásti Výrobní postup nakreslené součásti Lícování Vypočet řezné rychlosti Broušení Druhy závitu Povrchové úpravy…

Moje závěrečná práce.

Dynamicky a Kinematicky pohyb vozidla.                                                       Pachomov Maxim PT2 U dynamického pohybu vozidla zkoumáme příčiny změny pohybového stavu vozidla a u kinematického popisem pohybu vozidla. Jednou z příčin je působení sily. Síly působící na vozidlo jsou následující: tíhová síla- daná vzájemnou přitažlivostí…