Fyzika

Učivo druhý ročník.

pt-dalkove-svp

————————————————————————————————————————————–

f. jaderná fyzikae. optikad. elektřina a megnetismucz. nechanické vlnění a kmitáníb. molekulová fyzika a termikaa. Mechanika60. úkoly současné fyziky59.2. fyzika a poznání světa59.1. závěr úvod57. jaderná energie56.2. periodická tabulka56 jaderná fyzika55.2. atomový obal.55.1. fyzika atomového obalu a jaderná fyzika úvod.53, lidské oko a optické přístroje52. čočky51.2. odraz světla51.1 odraz světla50. lom světla49 RDG záření48. UF a IČ záření47.1. Optika úvod47. 2 podstata a vlastnosti světla46. elektronika45. energetika44 trasformátory43. elektrické točivé stroje42. střídavé napětí41. magnetické pole40. elektrický výboj39. elektrický proud v elektrolytech38. polovodiče37. elektrický výkon, elektrická práce36. elektrický obvod35. elektrický prou v kovovém vodiči34. ohmův zákon33. elektrické pole32.2. elektrická nboj32.1. elektřina a magnetismus úvod31. hladina intenzity zvuku30. vznik a šíření zvuku, interference29. mechanické vlnění28. 2. kmitání28. 1 kmitání a vlnění úvod27. teplo a práce26. proudění tekutin25. teplotní roztažnost24. tepelná výměna23.2. částicové složení látek, teplo, teplota23.1. Molekulová fyzika a termika úvod22. atmosférický tlak21. hydrostatický tlak, vztlaková síla20. mechanika tekutin19. deformace těles18. jednoduché stroje 217. jednoduché stroje 116 těžiště, rovnovážná poloha15. mechanika tuhého tělesa, dvojice sil, moment síly14. graviteční pole13. pohyb těles v tíhovém poli12. výkon a účinnost11. mechanická práce a energie10. odstředivá a dostředivá síla9. odporové síly8. newtonovy pohybové zákony7. pohyb po kružnici6 zrychlený pohyb5 rychlost jako vektor4 rychlost, dráha, doba3.2 kinematika3.1 mechanika úvod2 Fyzika úvod1.1 Tematický plán1 Myslenková mapa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *