Moje závěrečná práce.

Dynamicky a Kinematicky pohyb vozidla.                                                       Pachomov Maxim PT2 U dynamického pohybu vozidla zkoumáme příčiny změny pohybového stavu vozidla a u kinematického popisem pohybu vozidla. Jednou z příčin je působení sily. Síly působící na vozidlo jsou následující: tíhová síla- daná vzájemnou přitažlivostí…

Chlapi POZOR!!!!!!!

Díky Matějovi máme možnost si uzavřít známku u Batrly. A to tak, že každý mu napíšeme email: batrla@souauto.cz s tím, že mu řeknete, že ve čtvrtek nemůžete a poprosíte jej o zadání k vypracování na doma a pak mu to odevzdáte.